REGULAMENT CONCURS
„WOR - Cel mai bun viticultor din Romania - 2024”

Art. 1 Organizator 

1.1. Societatea S.C. WINES OF ROMANIA MA S.R.L., C.U.I. 46799080, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/17740/2022, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/17740/2022 Romania, Bucuresti, Sectorul 1, Strada Soldat Gh. Buciumat, Nr. 26, Bloc C-D, Etaj 5, scara 3, Ap. 508D, interfon 508, J40/15250/23.10.2018, Cod Postal  014384, info@winesofromania.com,  denumita in continuare Wines of Romania sau Organizatorul

Art. 2 Durata concursului 

2.1. Concursul se deruleaza in data de 2 martie 2024, pe teritoriul Romaniei, in scopul promovarii talentelor autohtone in domeniul viticol.

2.2. Wines of Romania isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare ale concursului, precum si de a suspenda si/ sau inceta concursul, fara drept de compensare, pe site-ul www.winesofromania.com.

Art. 3 Conditiile de participare 

3.1. Concursul se adreseaza oricarui vizitator al site-ului www.winesofromania.com care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

– a implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului; 

– are domiciliul pe teritoriul Romaniei sau este rezident in Romania; 

– declara pe propria raspundere ca lucreaza sau a lucrat in plantatii viticole inregistrate in SINVV (Sistemul informatic National al Viei si Vinului din Romania), respectiv in RPV (Registrul Plantatiilor Viticole din Romania);

3.2. Nu vor avea drept de participare angajatii si/sau colaboratori persoane fizice (avand un contract in vigoare) ai Organizatorului, precum sotul/ sotia si rudele acestora pana la gradul IV.

3.3. Nu se pot inscrie la Concurs persoanele care au defaimat sau au adus atingere imaginii Wines of Romania, grupului de firme conexe sau persoanelor fizice care au legatura cu Wines of Romania sau colaboratorilor sai de orice fel. 

3.4. Nu se poate inscrie mai mult de un singur candidat, din partea unei persoane juridice care activeaza in domeniul viti-vinicol in Romania.
3.5. Facultatile de Horticultura si Agronomie din Romania pot inscrie in sectiunea dedicata studentilor un numar maxim de trei participanti, aflati in anii de studiu III si IV.

Art. 4 Protectia datelor personale 

4.1. Prin participarea la Concurs, candidatii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de acestia, cu scopul de a permite inscrierea candidatilor in Concurs, posibilitatea acestora de a fi desemnati castigatori si acordarea Premiului Concursului astfel: numele, prenume, numar de telefon, e-mail tuturor participantilor la concurs, respectiv numele, prenume, data nasterii, orasul, numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa domiciului si copia cartii de identitate a castigatorului Concursului. Concurentii consimt ca in cazul in care vor fi alesi drept castigator al Premiului Concursului, sa furnizeze aceste date cu caracter personal, care vor fi prelucrate de Organizator si imputernicitii lui in scopul acordarii premiului.
4.2. Atribuirea Premiului Concursului este conditionata de indeplininirea conditiilor de eligibilitate mentionate in articolele 3 si 5 din prezentul Regulament, respectiv de furnizarea informatiilor/ datelor personale sus-mentionate, in scopul validarii castigatorului. 

4.3. Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor prezentului Concurs si a Premiilor acordate. 

4.4. Refuzul unui concurent declarat castigator de a i se prelucra datele personale in scopul prezentului Concurs si/ sau furnizarea incompleta cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Organizator, indreptatesc Organizatorul sa refuze acordarea Premiului, concurentul declarat castigator fiind astfel descalificat automat. 

4.5. Prin participarea la concurs, concurentul declarat castigator, persoana si imaginea acestuia vor putea fi folosite in mijloacele de comunicare (prin orice cale social-media) utilizate de catre Organizator in cadrul Concursului, fara niciun fel de obligatie de plata. 

4.6. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale candidatilor inscrisi la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare. 

4.7. In conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, candidatii  inscrisi au urmatoarele drepturi : 


(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 


(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal; 


(iii) dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal, atunci cand acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii si desfasurarii Concursului; 


(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii; 


(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing; 

4.8. Candidatii pot contacta Organizatorul, in legatura cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus, in legatura cu modul in care Organizatorul utilizeaza datele cu caracter personal, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului (art. 1) sau direct la adresa de e-mail: info@winesofromania.com

4.9. Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre Wines of Romania, candidatii pot consulta Politica de Confidentialitate a Wines of Romania, disponibila la adresa www.winesofromania.com.  

Art. 5 Modul de desfasurare a concursului 

5.1. Concursul se va desfasura in urmatoarea componenta: concurenti, jurati, observator, voluntari, reprezentanti ai Organzatorului care vor face poze butucilor de vita-de-vie, dupa terminarea concursului de taiere in uscat.

5.2. Pentru inscrierea la concurs, candidatul trebuie sa completeze formularul de inscriere, pe care il poate accesa on-line, la adresa: www.winesofromania.com

5.3. In cazul in care candidatul inscris a furnizat date de contact eronate (adresa de e-mail) si/ sau nu poate fi contactat, acesta nu va fi inregistrat si locul sau va fi ocupat de catre urmatorul candidat, dupa principiul folosit la inscriere.

5.4. Wines of Romania isi rezerva dreptul de a elimina din concurs, orice participant suspectat ca a incercat fie sa fraudeze prin orice modalitate concursul, fie asumandu-si o identitate falsa. Prin identitate falsa se intelege inclusiv declararea in fals, ca a lucrat sau ca lucreaza in plantatii viticole inregistrate in SINVV (Sistemul Informatic National al Viei si Vinului din Romania), respectiv in RPV (Registrul Plantatiilor Viticole din Romania);

5.5. Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul nu va considera o inscriere valabila in concurs, orice alta modalitate de comunicare catre Organizator, in afara celei prezentate mai sus, cum ar fi, dar fara a se limita la: mesaje e-mail, mesaje pe reteaua de socializare Facebook, LinkedIn, Instagram, sms-uri, etc. 

5.6. Numarul maxim de participanti la concurs este 40 (patruzeci). Inregistrarea lor in Concurs se va face in ordinea inscrierii, dupa principiul „primul inscris, primul inregistrat”. 

5.7. Dupa confirmarea inregistrarii concurentilor, acestia vor fi anuntati cu privire la data si locul desfasurarii Concursului, astfel incat sa poata sa-si organizeze participarea in cele mai bune conditii.
5.8. Concurentii trebuie sa isi aduca: haine groase care sa le poata asigura activitati in aer liber in conditii de iarna; bocanci/ incaltaminte adecvata si sosete groase; manusi calduroase si comode; caciula; fular; ochielari de soare (daca e cazul).

5.9. Concurentii trebuie sa isi aduca foarfeca proprie de taiat la vita-de-vie in uscat, (eventual unealta de ascutit foarfeca), atat pentru instruirea practica, cat si pentru concurs. Pentru ca niciun concurent sa nu fie pus in dezavantaj, este obligatoriu ca fiecare sa isi aduca uneltele proprii. Sunt acceptate exclusiv foarfece mecanice. Nu sunt acceptate niciun fel de foarfece electrice, pneumatice sau hibride.

5.10. Cu prilejul instruirii, inainte de inceperea Concursului, se va face si instructajul privind protectia muncii, iar la locul desfasurarii competitiei sa va afla in permanenta un echipaj de ambulanta/ de prim-ajutor, pentru orice eventualitate.

5.11. Pregatirea pentru concurs se va face pentru un anumit tip de taiere, care previne bolile lemnului si respecta fluxul natural de seva al vitei-de-vie. Chiar daca cei inregistrati in concurs cunosc si alte tipuri de taiere, intrecerea se va desfasura si va fi evaluata exclusiv pentru acest tip de taiere a vitei-de-vie, care a facut obiectul antrenamentului prealabil concursului. 

5.12. Atat pregatirea in vederea concursului, cat si intrecerea ca atare, se vor desfasura in plantatia viticola situata in localitatea Pietroasele, jud. Buzau, ce apartine Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti – filiala Statiunea Didactica de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Pomicultura Pietroasa-Istrita, reprezentata prin Directorul General, care si-a exprimat in mod expres acordul pentru efectuarea taierilor de rodire in conditiile prezentului regulament, in parcela si pe randurile desemnate de catre reprezentantii Wines of Romania, dupa consultarea si cu acordul proprietarului. Orice evenimente extreme survenite ulterior, care vor influenta negativ productia in parcela/ parcelele respective, care au facut obiectul instruirii si probei practice de concurs, nu vor putea fi puse in sarcina Organizatorului sau concurentilor, proprietarul fiind constient de riscurile respective.

5.13. SDCDVP Pietroasa-Istrita va asigura un numar de voluntari, interesati de viticultura si/ sau vinificatie, care vor sprijini desfasurarea activitatilor legate de concurs, sub indrumarea Organizatorului, prin staff-ul acestuia.

5.14. Concurentii vor avea la dispozitie un interval de timp limitat, pentru a efectua lucrarile de taiere conform instructajului primit, la un numar limitat de butuci de vita-de-vie, marcati si fotografiati individual de catre Organizator. 

5.15. Repartizarea frontului de lucru pe fiecare concurent, se va face prin tragere la sorti, ocazie cu care concurentii vor primi numerele de concurs si intervalul numeric de butuci.

5.16. Concurentul va executa lucrarea de taiere in uscat a butucilor care i-au fost repartizati si va avea grija ca tot materialul rezultat din aceasta operatiune sa fie depus pe mijlocul intervalului dintre randurile de vita-de-vie (resturi de material lemnos ramase pe rand pot aduce penalizare). De asemenea, elementele de rod pastrate pe butuc vor fi fasonate, iar de pe sarmele spalierului vor fi indepartate resturile de material lemnos ce ar putea ramane agatate prin carcei sau material de legat (resturile de material lemnos ramase agatate de sarme, pot aduce penalizare). Se va avea grija sa nu se piarda numarul de ordine al butucului, necesar pentru jurizare. 

5.17. Concurentul care nu termina lucrarea de taiere a butucilor in timpul alocat, va fi exclus de la jurizare, indiferent cati butuci a reusit sa prelucreze in intervalul de timp avut la dispozitie.

5.18. Pregatirea concurentilor in vederea probei practice va fi facuta cu traineri calificati.

5.19. Juriul va fi alcatuit din persoane cu inalta specializare in viticultura si/ sau fiziologia vitei-de-vie.

5.20. Juratii trebuie sa isi aduca: haine groase care sa le poata asigura activitati in aer liber in conditii de iarna; bocanci/ incaltaminte adecvata si sosete groase; manusi calduroase si comode; caciula; fular; ochielari de soare (daca e cazul).

5.21. Juriul va fi pus in posesia Jurnalului de jurizare, alcatuit din imaginile fiecarui butuc de vita-de-vie marcat si fotografiat de catre Organizator. Jurnalul de jurizare va constitui dovada jurizarii concursului si va fi ulterior arhivat si pastrat la sediul Wines of Romania, conform legii.

5.22. Fiecare jurat va evalua individual, butucii carora concurentii le-au efectuat lucrarea de taiere conform instruirii. Fiecare jurat va acorda note de la 1 la 5, fiecarui butuc jurizat, astfel incat nota 5 va reprezenta taierea cea mai corecta a ceea ce se putea obtine de la acel butuc, comparativ cu starea initiala.

5.23. Observatorul concursului va asigura supervizarea activitatilor legate de desfasurarea competitiei, pentru a garanta ca acestea se desfasoara conform Regulamentului concursului. Orice eveniment care excede Regulamentului va fi adus la cunostinta Organizatorului, prin voluntari, pentru remedierea cu celeritate a acestuia.

5.24. Imediat dupa incheierea concursului, in paralel cu jurizarea, Organizatorul va asigura fotografierea tuturor butucilor, dupa taierea de rodire efectuata de catre concurenti, iar pozele vor avea acelasi regim ca si Jurnalul de jurizare (arhivate si pastrate la sediul Organizatorului). Vor fi fotografiati inclusiv butucii ramasi netaiati dupa expirarea timpului alocat concursului.

5.25. Concurentii sunt liberi sa faca propriile poze, dupa finalizarea concursului si a jurizarii, dar fara a mai interveni in vreun fel asupra butucilor taiati.

5.26. Dupa incheierea evaluarii pe teren, juratii vor compara fisele individuale, declarand corect taiat butucul care obtine punctajul cel mai mare din notarea 1 la 5. 

5.27. Va fi declarat castigator concurentul care are cei mai multi butuci taiati corect (notati cu 5), in intervalul de timp alocat. Daca exista egalitate intre concurenti, se va relua jurizarea butucilor care nu au obtinut nota maxima la fiecare jurat. Daca totusi egalitatea se mentine, concurentii vor fi departajati dupa sustinerea in scris, contra cronometru, a unui test fulger bazat pe viticultura de sezon

5.28. Concurentii pot face contestatie la jurizare, o singura data, prezentand motivat, in scris, obiectul contestatiei, respectand in totalitate regulamentul si regulile de evaluare. Toate contestatiile se rezolva pe loc, de catre Organizatorul concursului. Concurentii isi asuma eventualele erori pe care le pot face in timpul concursului, ca nefiind datorate intelegerii gresite a instructiunilor primite, in timpul instruirii efectuate de catre trainerii Wines of Romania.

Art. 6 Premiile 

6.1. Premiile nu vor putea fi schimbate cu o valoare in bani.

6.2. Premiile vor fi anuntate dupa incheierea inscrierilor.

6.3. Premiile vor fi inmanate castigatorilor, neputand fi cedate unor terti, inainte de momentul primirii efective a acestora.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor. Inmanarea Premiilor 

7.1. Castigatorii premiilor vor fi desemnati primii 3 concurenti participanti la concurs, care au terminat lucrarea solicitata in intervalul de timp alocat, care au avut cei mai multi butuci de vita-de-vie toaletati si taiati corect, in vederea rodirii pentru anul de recolta 2024 si pregatirea rodului pentru anul 2025, cu respectarea in totalitate a regulamentului de concurs..

7.2. Criteriile de desemnare a castigatorilor sunt exclusiv corectitudinea si precizia cu care au efectuat taierile in uscat, in intervalul de timp alocat.

7.3. Castigatorii vor fi anuntati in situ, la momentul deciziei juriului si pe site-ul www.winesofromania.com

7.4. Fiecare dintre Premiii va fi remis numai pe baza cartii de identitate/ pasaportului, document aflat in termenul de valabilitate si pe baza unui inscris care sa ateste inmanarea premiului catre castigator si respectiv, preluarea acestuia de catre castigator (PV de predare-primire). 

Art. 8 Responsabilitatea 

8.1. Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 

8.2. Acordarea premiilor se va face numai participantilor care s-au inscris in concurs in conformitate cu prevederile prezentului regulament si care au participat succesiv si efectiv la instructaj si la concursul propriu-zis. 

8.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la inscrierile neinregistrate sau nevalidate. 

8.4. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea concursului in orice stadiu, datorita intervenirii unor evenimente de forta majora. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date aflate in afara controlului sau, candidatii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva Organizatorului. 

8.5. Concurentii participanti declara in mod expres, ca au inteles si sunt de acord ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament, pot fi descalificati din concurs.

 

Art. 9 Publicarea regulamentului 

9.1. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.winesofromania.com.

9.2. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. 

9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare fiind valabila de la data publicarii sale, pe site-ul Wines of Romania. 

Art. 10 Litigii 

10.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru nicio decalare a programului de desfasurare si/ sau anulare a excursiilor de studii/ sejururilor enoturistice/ evenimentelor la care se asigura participarea, care ar putea face obiectul premiilor. 

10.2. In cazul unor litigii aparute intre Wines of Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 

10.3. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului. 

10.4. Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia. 

Organizator
SC Wines of Romania MA SRL 

Administrator,
Marinela Ardelean

Concurs viticultura Wines of Romania

Alatura-te comunitatii noastre, ca sa fii printre primii care afla ultimele noutati. 

© 2024 Wines Of Romania By Marinela Ardelean

UTILE

© 2024 Wines Of Romania By Marinela Ardelean

Continutul portalului este proprietatea winesofromania.com, care va fi citat ca sursa de continut si nu poate fi preluat, difuzat, vandut sau revandut decat cu acordul scris al winesofromania.com. In cazul in care doriti sa preluati orice tip de continut de pe aceasta platforma, ne puteti contacta pe adresa info@winesofromania.com

CATEGORIES